Sản phẩm dành cho nữ của NUEN bao gồm 2 dòng: BASIC và BLUE với chất liệu và công năng khác nhau.

DROTT T- SHIRT DROTT T- SHIRT
DANDE CROP TOP T- SHIRT DANDE CROP TOP T- SHIRT
NORR BLOUSE NORR BLOUSE
NORR BLOUSE

895,000đ

ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

1,355,000đ

BOBER PANTS BOBER PANTS
BOBER PANTS

1,155,000đ

BOBER PANTS BOBER PANTS
BOBER PANTS

1,155,000đ

SKOG SHORTS SKOG SHORTS
SKOG SHORTS

895,000đ

HAMN T- SHIRT HAMN T- SHIRT
HAMN T- SHIRT

605,000đ

LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
STOR PANTS STOR PANTS
STOR PANTS

975,000đ

GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT
WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT
New arrival
STOR PANTS STOR PANTS
STOR PANTS

975,000đ

New arrival
VASA PANTS VASA PANTS
VASA PANTS

1,455,000đ

New arrival
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
SKOG SHORTS SKOG SHORTS
SKOG SHORTS

895,000đ

BOBER PANTS BOBER PANTS
BOBER PANTS

1,155,000đ

ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

1,355,000đ

New Arrival
Hết hàng
Sản phẩm mới
{% item.name %}

{% item.price_display %}

{% item.price_display %} {% item.original_price_display %}

giỏ hàng ({% TotalItem %})

{% item.name %}
{% item.name %}

size: {% item.size %}

color: {% item.color %}

qty: {% item.quantity %}

{% item.total_amount %} {% item.price.discount.text %}