Sản phẩm dành cho nữ của NUEN bao gồm 2 dòng: RIDINGBAE và DAILYBAE với chất liệu và công năng khác nhau.

RIDINGBAE

ASTOR JACKET ASTOR JACKET
ASTOR JACKET

799,000đ

GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT
GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT

635,000đ 317,500đ

GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT
GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT

635,000đ 317,500đ

WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT
WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT

635,000đ 317,500đ

WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT
WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT

635,000đ 317,500đ

ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

999,000đ

ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

999,000đ

KARLA LONG SLEEVES CROP TOP T- SHIRT KARLA LONG SLEEVES CROP TOP T- SHIRT

DAILYBAE

KOPPLA SET KOPPLA SET
KOPPLA SET

1,199,000đ

KOPPLA SET KOPPLA SET
KOPPLA SET

1,199,000đ

SOLNA OVERSIZE CROPPED SHIRT SOLNA OVERSIZE CROPPED SHIRT
SOLNA OVERSIZE CROPPED SHIRT SOLNA OVERSIZE CROPPED SHIRT
HAGA TOP HAGA TOP
HAGA TOP

499,000đ

HAGA TOP HAGA TOP
HAGA TOP

499,000đ

TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP
TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP

giỏ hàng ({% TotalItem %})

{% item.name %}
{% item.name %}

size: {% item.size %}

color: {% item.color %}

qty: {% item.quantity %}

{% item.total_amount %} {% item.price.discount.text %}
member policy