Sản phẩm dành cho nữ của NUEN bao gồm 2 dòng: RIDINGBAE và DAILYBAE với chất liệu và công năng khác nhau.

RIDINGBAE

GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT
GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT GOOD VIBES GOOD RIDE T-SHIRT
WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT
WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT WORK LESS RIDE MORE T-SHIRT
ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

1,355,000đ

ROSLA JACKET ROSLA JACKET
ROSLA JACKET

1,355,000đ

DAILYBAE

TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP
TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP TABY RIPPED LONG SLEEVES TOP
LID CROPPED TOP LID CROPPED TOP
LID CROPPED TOP LID CROPPED TOP
LID CROPPED TOP LID CROPPED TOP
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP
LILJE CROPPED TANK TOP LILJE CROPPED TANK TOP

giỏ hàng ({% TotalItem %})

{% item.name %}
{% item.name %}

size: {% item.size %}

color: {% item.color %}

qty: {% item.quantity %}

{% item.total_amount %} {% item.price.discount.text %}
member policy