Khi quý khách truy cập vào website www.nuen.vn, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

1. Tất cả sản phẩm đã mua sẽ không được hoàn trả dưới mọi hình thức.

2. Khi nhận được hàng, bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng.

3. NUEN chỉ hỗ trợ đổi sản phẩm 1 lần cho 1 hóa đơn.

4. Sản phẩm đổi có hóa đơn mua hàng đi kèm.Sản phẩm còn nguyên nhãn tag, chưa qua sử dụng, giặt, ủi.

5. NUEN có quyền từ chối việc đổi hàng nếu sản phẩm không thỏa mãn những yêu cầu nêu trên.

6. Khách hàng có thể đến trực tiếp NUEN Flagship Store để đổi hàng hoặc gửi ship đến cửa hàng. NUEN sẽ hỗ trợ phí ship hàng 1 chiều. Chiều còn lại bạn vui lòng thanh toán cho shipper hoặc chuyển khoản qua cho NUEN.

7. Để nhận được hỗ trợ đổi hàng nhanh nhất, bạn vui lòng nhắn tin vào NUEN VN Page hoặc liên hệ số điện thoại Customer Service : 0989 617161 trong giờ mở cửa của NUEN.

8. Thông tin khách hàng, nội dung các trao đổi giữa khách hàng và NUEN đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của công ty. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc cho đến khi khách hàng muốn ngừng lưu trữ có thể liên hệ với công ty để thực hiện ngừng lưu trữ thông tin.

giỏ hàng ({% TotalItem %})

{% item.name %}
{% item.name %}

size: {% item.size %}

color: {% item.color %}

qty: {% item.quantity %}

{% item.total_amount %} {% item.price.discount.text %}
member policy