1.    NUEN xin thông báo đến quý khách hàng chính sách bán hàng như sau:

 

2.    Phương thức đặt hàng qua tổng đài/website Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài NUEN:

 

giỏ hàng ({% TotalItem %})

{% item.name %}
{% item.name %}

size: {% item.size %}

color: {% item.color %}

qty: {% item.quantity %}

{% item.total_amount %} {% item.price.discount.text %}
member policy